Oud papier Agenda

Elke laatste zaterdag van de maand

Verzoek aan iedereen: Plaats het oud papier voor 10 uur langs de weg. Bind alles goed in of verpak het in een stevige doos
Papierlopers: Ben je verhinderd, probeer dan onderling te ruilen. Lukt dit niet, neem dan contact op met Mirjam Kuiper.
Papiercontainer vol? Neem contact op met Jan Fokken

Datum en Lopers:

27-1  Egon Smit & Frans van den Berghe
24-2 Hans Uffen & Yvonne Smit
24-3 Kees Dontje & Tonnie Hoogakker
28-4 Yme Prummel & Gert van der Veer
26-5 Mirjam Kuiper & Tiemen van Dijk
30-6 Sikko Scherjon & Sebastiaan Dalmolen
28-7 Fleur Veenstra & Leo Makkink
25-8 Lammert van Dijken & René Clardy
29-9 Peter Nijeboer & Jan Kempinga
27-10 Harm Kupers & Jan Fokken van Gijssel
24-11 Henk van Gijssel & Harrie Poel
29-12 Jack Huizinga & Henk de Jong