Dorpsbelangen

Dorpsbelangen Woudbloem is een actieve dorpsverenigingkano

met als doel het gezellig samenkomen van de leden en

het ondernemen van activiteiten.

 

Agenda jaarvergadering:

Agenda 2019

Agenda 2018

Agenda 2016

Jaarverslagen:

Notulen Jaarvergadering 2018

Notulen Jaarvergadering 2017

Notulen Jaarvergadering 2015

Notulen Jaarvergadering 2014

Bestuur 2019: 

Voorzitter:        René Clardy
Vice-voorzitter:    Yvonne Smit
Secretaris:       Mirjam Kuiper
Penningmeester:  Gea de Jong
Interim bestuurslid: Lammert van Dijken