Dorpsbelangen

von facebook herunterladen

Dorpsbelangen Woudbloem is een actieve dorpsverenigingkano

met als doel het gezellig samenkomen van de leden en

het ondernemen van activiteiten microsoft teams auf mac herunterladen.

 

Agenda jaarvergadering:

Agenda 2019

Agenda 2018

Agenda 2016

Jaarverslagen:

Notulen Jaarvergadering 2018

Notulen Jaarvergadering 2017

Notulen Jaarvergadering 2015

Notulen Jaarvergadering 2014

Bestuur 2019: 

Voorzitter:        René Clardy
Vice-voorzitter:    Yvonne Smit
Secretaris:       Mirjam Kuiper
Penningmeester:  Gea de Jong
Interim bestuurslid: Lammert van Dijken