Dorpsbelangen

Dorpsbelangen Woudbloem is een actieve dorpsverenigingkano

met als doel het gezellig samenkomen van de leden en

het ondernemen van activiteiten.

 

Agenda jaarvergadering:

Agenda 2016

Jaarverslagen:

Notulen Jaarvergadering 2014

Notulen Jaarvergadering 2017

 

Bestuur 2017: 

Voorzitter:        Henk de Jong
Vice-voorzitter:    René Clardy
Secretaris:       Mirjam Kuiper
Penningmeester:  Gea de Jong
Alg. adjunct:      Hans Uffen